På svenska In English

Slamavskiljare

 Vilken avloppslösning du än väljer måste du ha en slamavskiljare. Undantaget är prefabricerade enheter för rening där slamavskiljning ingår som en del i produkten. I ett system med källsortering av avloppsvattnet behövs slamavskiljare som förbehandling för rening av BDT-vatten eller urinavlastat avloppsvatten. I annat fall är slamavskiljaren en förbehandling för rening av blandat avloppsvatten.
Den vanligaste slamavskiljaren är tre-kammarbrunnen, som består av tre kammare. Numera finns slamavskiljare som är utformade på andra sätt, men med motsvarande eller bättre funktion.
I slamavskiljaren fastnar grövre partiklar i avloppsvattnet så att efterföljande reningssteg inte sätter igen. Eftersom föroreningarna till stor del är lösta i avloppsvattnet  innebär avskiljningen av grövre partiklar endast att en mycket liten del av föroreningarna avlägsnas i slamavskiljaren. Det står uttryckligen i Miljöbalken att längre gående rening än slamavskiljning krävs för behandling av avloppsvatten från enskilda avlopp.
Skiss över en trekammarbrunn från Naturvårdsverkets "Faktablad om tilloppsledningar, slamavskiljare och fördelningsbrunnar".
 
Läs mer om:
Installation
Miljö och kretslopp
Drift och skötsel
Att tänka på
 
Installation 
Hur stor slamavskiljare man behöver till sitt avlopp beror av antalet anslutna personer, vilken typ av avloppsvatten som leds till slamavskiljaren och också av vilken reningsmetod man ska använda för avloppsvattnet. Normalt behövs en volym på cirka 2 m3 per hushåll för blandat avloppsvatten. Om slamavskiljaren ska ta emot enbart BDT-vatten behöver den inte vara lika stor som om den tar emot ett blandat avloppsvatten.
Om kemisk fällning sker i slamavskiljaren måste volymen utökas till minst 3 m3 per hushåll, helst minst 1 m3 per vuxen.
Slamavskiljaren ska placeras så att den är åtkomlig för slamsugningsfordon. 
Installation av slamavskiljare skall utföras av en sakkunnig person. 
 
Miljö och kretslopp
Avskiljningen varierar mellan olika fabrikat, vanligen avskiljs ca 70-90 % av det suspenderade materialet.
Miljöskydd
Ämne Reduktion i % av total mängd*
BOD 10-20
P 5-20
N 5-20
*enligt Naturvårdsverket, Små avloppsanläggningar (2003)
 
Slam från slamavskiljare innehåller begränsade mängder växtnäring, och användning av detta slam på åkermark ger därför inget större kretslopp av närsalter.
 
 
Drift och skötsel
För att slamavskiljaren ska fungera väl är det viktigt att slamtömning sker tillräckligt ofta. Slamtömning sker ofta automatiskt genom kommunens försorg en gång per år. Då och då bör slamavskiljaren inspekteras:
Kontrollera att det endast finns flytslam i den första kammaren. Om flytslam finns i övriga kammare är slamavskiljaren överbelastad. Då kan den behöva tömmas oftare. Om det luktar påtagligt från slamavskiljaren fungerar sannolikt inte ventilationen som den ska. Kontrollera att ventilationens röranslutningar har fri öppning.
 
Tänk på att:
    * Efter slamtömning ska slamavskiljaren fyllas upp med vatten, för att inte riskera att slam rinner över till nästa kammare när nivån sakta stiger. Detta görs ibland av slamentreprenören, ibland inte.
    * Det är viktigt att locket på slamavskiljaren går att låsa och hålls låst för att undvika att barn och andra trillar ned. Tunga betonglock behöver inte låsas, men håller nu på att fasas ut av arbetsmiljöskäl i många kommuner.
    * En större slamavskiljare än de rekommenderade 2 m3 för ett hushåll (gärna 3 eller 4 m3) ger en säkrare avskiljning, och därmed en längre livslängd på efterföljande markbädd/infiltration.
Vilken avloppslösning du än väljer måste du ha en slamavskiljare. Undantaget är prefabricerade enheter för rening där slamavskiljning ingår som en del i produkten. I ett system med källsortering av avloppsvattnet behövs slamavskiljare som förbehandling för rening av BDT-vatten eller urinavlastat avloppsvatten. I annat fall är slamavskiljaren en förbehandling för rening av blandat avloppsvatten.

Den vanligaste sorten är tre-kammarbrunnen, som består av tre kammare. Numera finns slamavskiljare som är utformade på andra sätt, men med motsvarande eller bättre funktion

Har du inte möjlighet till slamtömning eller vill spara pengar och klara de nya kretsloppsmålen kan du använda Aquatron som slamavskiljare. 

Tänk på att det skiljer mycket i konstruktion mellan de olika fabrikaten på marknaden i slam flykts egenskaper.
Vissa fabrikat har slamavskiljaren uppdelad i olika kamrar och andra har bara en stor tank men alla har fått godkända intyg men olika mängd utsläpp av slam.
Slamflykt

Ska ni ha kemisk fällning måste slam volymen vara den dubbla normala.

Bara ett fåtal modeller klarar att ta emot pumpat avloppsvatten som är finfördelat.

Det finns vissa modeller som är förberedda att byggas om till kemisk fällning d.v.s. höga fosforkrav.

Skydda gärna din infiltration/markbädd med ett utloppsfilter i slamavskiljarens T-rör

Information

Arbetsmiljöverket backar om krav på slanglängd
Arbetsmiljöverket formulerar om sitt krav beträffande slanglängder i samband med...
Produktkrav för enskillda avlopp
En bra broschyr som reder ut begrepp om avlopp

Slamavskiljare för BDT avlopp

Baga Slamavskiljare BDT 1,2m3
Lågbyggd slamavskiljare 1200L för bad, disk och tvättvatten
11 200:-
Ecoplus 2-1000 BDT Slamavskiljare, hämtpris
Marknadens lägsta två kammarbrunn för BDT vatten.
7 895:-
FANN SA 900 tank utan hals och lock
Låg typgodkänd slamavskiljare för ett hushåll med bad-, disk- och tvättavloppsvatten (BDT-vatten)...
9 495:-
FANN SA 906 slamavskiljare paket BDT
Låg typgodkänd slamavskiljare för ett hushåll med bad-, disk- och tvättavloppsvatten (BDT-vatten)...
10 695:-
Uponor Slamavskiljare 1 m3
Slamavskiljaren med inbyggd fördelningsbrunn
11 900:-
Wavin slamavskiljare 1000 L PE BDT 1 utlopp
Wavin slamavskiljare 1000 L PE
8 100:-
Wavin slamavskiljare 1000 L PE BDT 2 utlopp
Wavin slamavskiljare 1000 L PE
10 295:-
 
 

Slamavskiljare för 1-2 Hushåll

ALFA betong  Slamavskiljare typ BAGA 1 hushåll
Högeffektiv slamavskiljare för ett hushåll 2,4 m3.
12 495:-
ALFA betong Slamavskiljare typ BAGA 2 hushåll
Högeffektiv slamavskiljare för två hushåll 3,4 m3.
15 495:-
Aquatron 1200
“Den stora vatten mulltoan som använder vanlig WC för större fastigheter och kontor”
41 500:-
Aquatron 2x50
"Den lilla vatten mulltoan som använder vanlig WC"
19 500:-
Aquatron 4x100
Vattnet spolas till en separator (utan rörliga delar och energiförbrukning) där urin och...
23 995:-
Aquatron 4x200
Vattnet spolas till en separator (utan rörliga delar och energiförbrukning) där urin och...
27 500:-
Aquatron 4x300
Vattnet spolas till en separator (utan rörliga delar och energiförbrukning) där urin och...
41 500:-
Aquatron 50
"Den lilla vatten mulltoan som använder vanlig WC"
15 900:-
Aquatron 90
"Den lilla vatten mulltoan som använder vanlig WC"
11 995:-
Baga Slamavskiljare - 2,2 m3 hämtpris
Lågbyggd slamavskiljare för avloppsvatten, 1 hushåll
16 395:-
BAGA slamavskiljare 1 hushåll 3m3 Hämtpris
Kan kompletteras till ett BAGA Easy reningsverk
19 495:-
Ecoplus 3-2000 lågbyggd
Tre kammarbrunn för BDT+WC vatten.
14 995:-
Fann SA 2000ce  (bara tanken utan lock mm)
Låg typgodkänd slamavskiljare för 5 personer (1 hushåll) med klosett-, bad-, disk- och...
12 790:-
Fann SA 2006ce
Låg typgodkänd slamavskiljare för 5 personer (1 hushåll) med klosett-, bad-, disk- och...
17 695:-
Fann SA 4006ce
Ny slamavskiljare med 4 000 l volym! CE-märkt slamavskiljare (kl+BDT) för upp till 10 personer (2...
29 500:-
Plastweld 2m3 Slamavskiljare
Traditionell slamavskiljare med inbyggt slamflyktsfilter. Hanterar både BDT- och WC-avloppsvatten...
13 900:-
Rotomon slamavskiljare, 3,6m3 1-2 hushåll, hämtpris
Lågbyggd slamavskiljare för upp till 2 hushåll eller ett hushåll med kemsik fosforfällning.
16 995:-
Smeplast R3-2000 lågbyggd
Sme-plast 2 000 liter låg slamavskiljare
26 845:-
Smeplast R3-3500
Sme-plast 3 500 liter slamavskiljare
25 995:-
Smeplast R3-4200
Sme-plast 4 200 liter slamavskiljare
28 495:-
Uponor Slamavskiljare 2 m3, integrerad pumpbrunn med Flygt AP 12 pump
Slamavskiljare 2 m³ BDT+KL integrerad pumpbrunn med Flygt AP 12 pump
31 000:-
Wavin Slamavskiljare 2000L 1 utlopp
Wavin slamavskiljare 2000 L PE, 1 inlopp och 1 utlopp
14 195:-
Wavin Slamavskiljare 2000L inbyggd fördelningsbrunn
Wavin slamavskiljare 2000 L PE, 1 inlopp och 2 utlopp.
16 400:-
Wavin Slamavskiljare 2000L PE inkl inbyggd pump
Slamavskiljaren har en volym på 2000 liter och
22 375:-
 
 

Slamavskiljare för 3-4 Hushåll

Fann SA 6000ce
Fann SA 6000ce
39 100:-
Smeplast R3-6000
Sme-plast 6 000 liter slamavskiljare
33 350:-
SmeplastR3-8000
Sme-plast 8 000 liter slamavskiljare
39 850:-
Uponor Slamavskiljare 6 m³ BDT+KL
Slamavskiljare 6 m³ BDT+KL
57 900:-
 

Slamavskiljare för 5-10 Hushåll

Smeplast R3-10000
Sme-plast 10 000 liter slamavskiljare
43 895:-
Smeplast R3-12000
Sme-plast 12 000 liter slamavskiljare
49 595:-
Smeplast R3-15000
Sme-plast 15 000 liter slamavskiljare
55 295:-
Smeplast R3-20000
Sme-plast 20 000 liter slamavskiljare
64 195:-
Smeplast slamavskiljare 40m³
Sme-plast 40 000 liter slamavskiljare
109 995:-

Förhöjningshalsar

ALFA betong förhöjningshals 100mm
Denna hals läggs ovanpå den koniska delen och under locket.
550:-
ALFA betong förhöjningshals 150mm
Denna hals läggs ovanpå den koniska delen och under locket.
700:-
ALFA betong förhöjningshals 50mm
Denna hals läggs ovanpå den koniska delen och under locket.
500:-
ALFA betong förhöjningshals 75mm
Denna hals läggs ovanpå den koniska delen och under locket.
550:-
ALFA betong mellandel 300mm
Denna hals läggs ovanpå den koniska delen och under locket.
3 995:-
ALFA betong mellandel 600mm
Denna hals läggs ovanpå den koniska delen och under locket.
4 195:-
ALFA betong mellandel 800mm
Denna hals läggs ovanpå den koniska delen och under locket.
4 795:-
Baga förhöjningsset för pumppaket (enbart avsett för pumppaket)
Förhöjningsset för pumppaket (enbart avsett för pumppaket)
1 795:-
Fann FS 6, förhöjningsstos 6 ringar
FS 6, förhöjningsstos 6 ringar
1 495:-
Fann FS 8, förhöjningsstos 8 ringar
FS 8, förhöjningsstos 8 ringar
1 895:-
Fann monteringssats förhöjningsstos
Monteringssats för montering av förhöjningsstos.
695:-
Förhöjningshals 315mm, höjd 800mm
Förhöjningsrör passar tex Ecoplus 5000 MX tanken
2 595:-
Smeplast Förhöjningshals 600X1000MM
Passar Smeplast R6 tankar
2 795:-
Smeplast Förhöjningshals 600X1200MM
Passar Smeplast R6 tankar
3 695:-
Smeplast Förhöjningshals 600X1500MM
Passar Smeplast R6 tankar
3 995:-
Uponor Förhöjningsrör 560x1000mm
Förhöjningsrör till slamavskiljare ochreningsverk
2 500:-
Uponor Förhöjningsrör 560x1400mm
Förhöjningsrör till slamavskiljare ochreningsverk
2 650:-
VPI och BAGA Förhöjningshals 600X1000MM
VPI Förhöjningshals 600X1000MM
2 995:-
VPI och BAGA Förhöjningshals 600X500MM
VPI Förhöjningshals 600X500MM
2 495:-
VPI och BAGA Förhöjningshals 800X1000MM
VPI Förhöjningshals 800X1000MM
3 495:-
 

Förankring av tank

Altech förankringsset
Förankringsplattorna placeras på samma nivå som tankens botten, utanför tanken.
2 095:-
Baga förankring med betongplatta
Förankring av BAGA tankar Ø 1,6 - 3m1,6 -
BAGA förankringsduk
Det ingår två dukar i paketet som klarar en tank på 4m3
1 595:-
Förankring av tankar
Förankring av tankar
Förankringsband (6m3)
Förankringsband
4 450:-
Förankringsband för cisterner
Förankringsband för cisterner 1st
695:-
Förankringsdon
För dubbning i berg levereas i par
650:-
Jordankare VPI
Förankringsplattorna placeras på samma nivå som tankens botten, utanför tanken.
2 300:-
Terana förankringspaket
Förankringsplatta 350x350 1/par
2 100:-

Egen slamhantering, endast för BDT avlopp!

AC Slamsugningspaket
Ett komplett paket för egen slamhantering.
6 895:-
Fann SAV 1
Fann SAV 1
6 189:-
FANN SAV Slampåse
Lös filterpåse till Fann SAV 1
1 150:-
Mobil Manuell Slamavvattnare
Mobil Manuell Slamavvattnare utvecklad endast till Topas reningsverk.
5 995:-
Raita SAV 100
Raita SAV 100
5 000:-
 

Slamsugningsledning

Förlängningsslang till slamsugning, 10m
Förlängningsslang till slamsugning, 10m
4 395:-
Förlängningsslang till slamsugning, 15m
Förlängningsslang till slamsugning, 15m
4 995:-
Förlängningsslang till slamsugning, 20m
Förlängningsslang till slamsugning, 20m
5 695:-
Förlängningsslang till slamsugning, 25m
Förlängningsslang till slamsugning, 25m
6 395:-
Förlängningsslang till slamsugning, 2m
Förlängningsslang till slamsugning, 2m
2 995:-
Förlängningsslang till slamsugning, 30m
Förlängningsslang till slamsugning, 30m
6 995:-
Förlängningsslang till slamsugning, 35m
Förlängningsslang till slamsugning, 35m
7 695:-
Förlängningsslang till slamsugning, 40m
Förlängningsslang till slamsugning, 40m
8 495:-
Förlängningsslang till slamsugning, 45m
Förlängningsslang till slamsugning, 45m
9 195:-
Förlängningsslang till slamsugning, 50m
Förlängningsslang till slamsugning, 50m
9 995:-
Förlängningsslang till slamsugning, 5m
Förlängningsslang till slamsugning, 5m
3 695:-
Förlängningsslang till slamsugning, 7m
Förlängningsslang till slamsugning, 7m
4 100:-
Lock för kardankoppling M42
Galvaniserat stål används till hon koppling M42 Honkoppling enligt bild nr 2
300:-
Lock för kardankoppling passar hane
Lås, ring och haksystem av galvaniserat rostfritt stål EN 1.4301 / AISI 304. Levereras som...
1 000:-
Lock för kardankoppling passar hane 204
Stor modell av lock storlek 204
4 900:-
M42 Hankoppling Aluminium med slät rörände
Passar till PEM slang med övergångskoppling
785:-
M42 Hankoppling med slangsockel
Passar till mjuk slang med slangklämma
595:-
Odörfälla kolfilter till tömningskoppling
Paket med kolfilter för avluftning av slutna tankar där det inte finns någon annan öppning än...
1 695:-
PEM slang 75mm 100m blå
PEM slang 75mm 100m
7 471:-
PEM slang 75mm 50m blå
PEM slang 75mm 50m
3 725:-
Slamsugningskoppling hona modell 42 slangsockel
Slamsugningskoppling modell 42 utan lock
1 135:-
Slamsugningskoppling hona modell 42 slät rörände
1 135:-
Slamsugpaket för nedgrävning 100m
Nya regler är att max avstånd för slambilen till sugplats är 10m enligt Arbetsmiljölagen.
9 695:-
Slamsugpaket för nedgrävning 50m
Nya regler är att max avstånd för slambilen till sugplats är 10m enligt Arbetsmiljölagen.
5 995:-
Övergångskoppling 70-88/50-65
För normalrör, MA-rör, PVC, Betong, RF, NR, BTG, ÄBTG. Vi rekommenderar att ni mäter rören för...
239:-
Övergångskoppling 70-88/70-88
För normalrör, MA-rör, PVC, Betong, RF, NR, BTG, ÄBTG. Vi rekommenderar att ni mäter rören för...
275:-
Din Varukorg
Välja moms
Entreprenör
HANDLA HOS OSS!
Vi söker entreprenörer
för samarbete
Kundtjänst
Har du frågor om våra produkter;
010-490 10 50
Telefontid 08.00 till 17.00
: info@avloppscenter.se

Frågor om pågående leveranser: 021-490 00 55

Vi är ME-medlemmar
Kommande mässor